4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Ügyfajta és eljárástípusHatáskörrel rendelkező szervElsőfokú döntést hozó szervIlletékességi területÜgyintézéshez kapcsolódó dokumentumokÜgytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzékeJogszabály elérhetőségeTájékoztatás
1. Szociális ügyek 
1.1. rendkívüli települési támogatásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmánd kérelmező családjában élők jövedelméről szóló 30 napnál  nem régebbi jövedelemigazolás1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.2. Temetési támogatásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándkérelmező családjában élők jövedelméről szóló 30 napnál  nem régebbi jövedelemigazolás, kérelmező nevére kiállított temetési számla, és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.3. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmánd kérelmező családjában élők 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolása és a lakásfenntartás költségeinek igazolása  1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.4. Egészségi állapot megőrzése céljából folyósított települési támogatásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándkérelmező családjában élők 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolása , igazolás arról, hogy közgyógyellátásra nem jogosult és a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet igazoló háziorvosi igazolás.1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.6. beiskolázás segítése céljából folyósított települési támogatásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándtámogatandó gyermek nevelési-oktatási intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolás,  kérelmező családjában élők jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás.1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándkérelmező családjában élők jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.8 Szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatásaKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmánd kérelmező családjában élők jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás tanulmányi eredmény igazolása1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 5/2022. (X.3.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
1.9. Kisigmándi fiatalok életkezdési támogatásaKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándA kérelemhez csatolandó: – gyermek születési anyakönyvi kivonata – kérelmező és a gyermek lakcím kártyája1993. évi III. törvény, 2016. évi CL. törvény, 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
2. Közterület-használattal kapcsolatos ügyek 
2.1. Közutak kezeléseKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületejegyzőKisigmánd –a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  www.njt.hu
2.2. Közterület-használati engedélyekKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándélelmiszerárusítás, vendéglátó-ipari tevékenység esetén a közegészségügyi hatóság engedélyét, a tevékenység folytatására jogosító okiratot, mutatványos tevékenység esetén a műszaki berendezésre vonatkozó tanúsítványt, a tevékenység jellege szerint szükséges egyéb hatósági, szakhatósági engedélyt, hozzájárulást, a forgalom biztonsága érdekében a közút területének közlekedésre szolgáló része használata esetén – járda kivételével – a közút kezelőjének hozzájárulását.8/1995.(VI.6.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
2.3. Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéseKisigmánd Község  Önkormányzat Képviselő-testületeJegyzőKisigmánd –2011. évi CLXXXIX. törvény, 2017. évi CLXXIX. törvény  2/2019 (II.15.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
2.4. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatásaKisigmánd Község  Önkormányzat Képviselő-testülete –Kisigmánd –2011. évi CLXXXIX. törvény, 8/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
2.5. Házak számozásának megállapításaKisigmánd Község  Önkormányzat Képviselő-testülete –Kisigmánd –2011. évi CLXXXIX. törvény, 8/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu
3. Anyakönyvi ügyek 
3.1. Házasságkötésért fizetendő díjakKisigmánd Község  Önkormányzat Képviselő-testülete –KisigmándA hivatali helyiségben az házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 10.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza. A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja 20.000 Ft, amely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.  1/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 
4. Adóügyek 
4.1. Iparűzési adóJegyző –Kisigmánd 1990. évi C. törvény 2017. évi CL. törvény, 2017. évi CLI. törvény, 7/2022.(XII.5.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 
4.2. Magánszemély kommunális adójaJegyző –Kisigmándmentességet hitelesen bizonyító irat1990. évi C. törvény 2017. évi CL. törvény, 2017. évi CLI. törvény, 7/2022.(XII.5.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 
4.3. GépjárműadóJegyző –Kisigmándmentességet, adókedvezményt hitelesen bizonyító irat2017. évi CL. törvény, 2017. évi CLI. törvény, 1991. évi LXXXII. törvénywww.njt.hu 
4.4. Talajterhelési díjJegyző Kisigmándmentességet, adókedvezményt hitelesen bizonyító irat2003. évi LXXXIX. törvény, 2017. évi CL. törvény, 2017. évi CLI. törvény,  www.njt.hu 
4.5. Adó- és értékbizonyítvány kiállításaJegyző Kisigmánd– az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példánya,
– nem személyes eljárás esetén meghatalmazás.
1990. évi XCIII. törvény, 2017. évi CL. törvény, 2017. évi CLI. törvény,    www.njt.hu 
5. Kereskedelmi-ipari igazgatás 
  
5.1. Üzletek, vendéglátóipari egységek igazgatásaJegyző –Kisigmándtulajdon jog/ használat igazolása, vállalkozói igazolvány/cégkivonat, vásárlók könyve, meghatalmazás, illetékbélyeg, aláírási címpéldány2009. évi LXXVI. törvény, 2005. évi CLXIV. törvény, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  www.njt.hu 
5.2. Szálláshelyek igazgatásaJegyző –Kisigmándtulajdon jog/ használat igazolása, vállalkozói igazolvány/cégkivonat, vásárlók könyve, meghatalmazás, illetékbélyeg, aláírási címpéldány2009. évi LXXVI. törvény, 2005. évi CLXIV. törvény, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet  www.njt.hu 
5.3. Rendezvények igazgatásaJegyző –Kisigmándilletékbélyeg, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozói igazolvány/cégkivonat külön engedély (opcionális), biztonsági terv, mennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzat,  2009. évi LXXVI. törvény, 2005. évi CLXIV. törvény, 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletwww.njt.hu 
5.4. Ipari igazgatás (telepengedélyezés)Jegyző Kisigmándigazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása aláírási címpéldány, egyéni vállalkozói igazolvány/cégkivonat, meghatalmazás , telep használat jogcímének igazolása ,telepengedély köteles tev. esetén ezen túlmenően:térkép máso-lat, környezetvédelmi fejezet opcionális: 6 hónapnál nem régebbi használatbavételi engedély, korábbi telepengedély2009. évi LXXVI. törvény, 2005. évi CLXIV. törvény, 57/2013. (II. 27.) Korm. rendeletwww.njt.hu 
6. Hagyatéki igazgatás 
6.1. Hagyatéki leltár felvételeJegyző Kisigmánd –2010. évi XXXVIII. törvény, 2016. évi CL. törvény,  www.njt.hu 
7. Birtokvédelmi igazgatás 
7.1. Birtokvédelmi eljárások indításaJegyző Kisigmándbirtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.2013. évi V. törvény
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
www.njt.hu 
8. Állatvédelmi igazgatás 
 Jegyző Kisigmánd 1998. évi XXVIII. törvény, 2016. évi CL. törvény,  www.njt.hu 
9. Műszaki igazgatás 
9.1. Településképi véleményezés, településképi bejelentési , településképi kötelezési eljárásKisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületePolgármesterKisigmándépítési tervdokumentáció, megfelelő kérelem benyújtása a 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletből.2016. évi LXXIV. törvény, 1997. évi LXXVIII. törvény, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 2016. évi CL. törvény,3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet  www.njt.hu 
10. Környezetvédelmi igazgatás 
10.1. Hulladékgazdálkodási ügyek  Jegyző Kisigmánd 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. évi CL. törvény, 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet  www.njt.hu  
11. Mezőgazdasági igazgatás       
11.1. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése  Jegyző Kisigmánd –2016. évi LXXIV. törvény, 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet , 1993. évi CXIV. törvénywww.njt.hu 
11.2. Vadkár bejelentésJegyző Kisigmándilletékbélyeg , vadkárbejelentés  1996.évi LV.törvény, 79/2004(V.4.) FVM rendelet 2005. évi (XLVII.törvény,1994.évi LIII.törvény, 2016.évi CL. törvénywww.njt.hu
12.Címkezelés       
12.1.Címrendezés iránti kérelemJegyző KisigmándKérelmet alátámasztó okirat1992.évi (LXVI tv, 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet, 345/2014(XII.23)Korm.rendelet, 2016.évi CL. törvény, 8/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 
12.2. Lakcím igazolási kérelemJegyző KisigmándKérelmet alátámasztó okirat1992.évi (LXVI tv, 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet, 345/2014(XII.23)Korm.rendelet, 2016.évi CL. törvény, 8/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 
13. Egyéb ügyek       
13.1.Fakivágási ügyekJegyző KisigmándKérelem346/2008(XII.30.)Korm.rendelet ,2016. évi CL.törvény, 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet  www.njt.hu 
13.2.Kút üzemeltetés, fennmaradási engedély kiadásaJegyző KisigmándKérelem41/2017.(XII.29.) BM.rendelet, 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet 2016.évi CL.törvénywww.njt.hu 
14. Vagyongazdálkodás 
14.1Az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása, -vezetése, értékesítés során adásvétel lebonyolítása. A nem lakás céljára szolgáló helyiségbérleti szerződések, valamint az önkormányzati földhaszonbérleti szerződések megkötésének lebonyolítása .  Jegyző Kisigmánd 147/1992(XI.6.) Korm.rendelet, 2011.évi CXCVI.törvény,2011.éviCLXXXIX. törvény, 2013.évi V.törvény, 1993.éviCXXVIII.törvény, 2013.éviCXXII.törvény ,6/2001.(IV.23.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 
14.2. Lakás építési és lakásvásárlási támogatásKépviselő-testület KisigmándKérelmet alátámasztó okirat, szerződés, jogerős használatbevételi engedély, lakcím kártya másolat8/2010.(XII.1.) önkormányzati rendeletwww.njt.hu 

Az ügyek elintézéséhez időpontfoglalás nem szükséges.

Az ügyeket  személyesen: A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltségén: 2948. Kisigmánd, Fő utca 12 szám alatt,  hivatali ügyfélfogadási időben lehet

Hétfő: 8-12 óráig  13-15.30 óráig

Szerda: 8-12 óráig  13-15.30  óráig

Péntek: 8-12 óráig

E-mail-en: onkormanyzat@kisigmand.hu

                   aljegyző@kisigmand.hu

Tel: +36 (34) 357676

aljegyző: Fülöpné Czunyi Andrea

E-mail: aljegyzo@kisigmand.hu

Ügyintézők:

Szíjjné Nagy Renáta

  • pénzügyek-gazdálkodás

            anyakönyvi ügyintézés

E-mail: gazdalkodas@kisigmand.hu

Horváth Szeder Ildikó:

  • települési támogatás szociális étkeztetés, szociális tüzifa támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb.ügyek intézése
  • egyéb atósági ügyek
  • hagyatéki ügyintézés
  • lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés
  • A helyi adókkal a magánfőzéssel és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása).
  • Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése.
  • Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása.
  • Pénztár kezelése ( Kisigmánd Község Önkormányzat)

E-mail: ado@kisigmand.hu