Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről.

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/1995.(II.17.) önkormányzati rendelete a községi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1995.(VI.6.) önkormányzati rendelete a község közterületeinek használatáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Kisigmánd Község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002.(X.14.) önkormányzati rendelete a Kisigmánd helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelete a lakásépítéshez, vásárláshoz nyújtandó helyi támogatásokról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a fiatalok életkezdési támogatásáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepen történő fel lobogózásáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014.(XII.08) önkormányzati rendelete a közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának részletes szabályairól

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017.(III.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2017.(VII.24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017.(VII.24.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete a Kisigmánd Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete a Kisigmánd Község Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2022.(X.03.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2022.(X.03.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2022.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete a Kisigmánd Község Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2023.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023.(VI.7.) önkormányzati rendelete az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelet  módosításáról.

Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(VI.7.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.

Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(VI.7.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023.(IX.11.) önkormányzati rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 11/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Kisigmánd  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023.(X.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Kisigmánd Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  10/2023.( X.24.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete Kisigmánd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről.

Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II.8.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről

HIRDETMENY

TAK_Kisigma__nd_V4_pdf

Kisigmánd RRT
Kisigmánd TSZT