1.A képviselő-testület határozatainak és rendeleteinek nyilvántartása

2.Munkaügyi nyilvántartások

3.Eb nyilvántartás

4.Telephelyek nyilvántartása

5.Üzletek nyilvántartása https://oknyir.kh.gov.hu

6.Nyilvántartás adatszolgáltatási és betekintési jog gyakorlására

7.Hatósági ellenőrzések és belső ellenőrzések nyilvántartása

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:  A közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat szerint.