A polgármester illetményét a Képviselő-testület 3/2022/. (II.15.) önkormányzati határozata a vonatkozó jogszabályok alapján bruttó 325.000 Ft összegben határozta meg 2022.január 1. napjától.

A polgármester a Képviselő-testület 3/2022. (II.15.) önkormányzati határozata szerint a havi illetményének 15 %-ának megfelelő költségátalányra, azaz bruttó 48.750 Ft-ra jogosult.

Az alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület 44/2019.(X.28.) határozata bruttó 27.100 Ft/hó összegben állapította meg.

Az alpolgármester a havi tiszteletdíjának 15%-ának megfelelő költségátalányra, azaz bruttó 4.060 Ft-ra jogosult a Képviselő-testület 44/2019. (X.28.) határozata alapján.

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékét a Képviselő-testület „A helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 1/1995. (II. 17.) önkormányzati rendelete” szabályozza az alábbiak szerint:

  • A képviselő havi tiszteletdíja 27.100 Ft

.

    Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma:             8 fő             

            ebből   társadalmi megbízatású

                        polgármester:                                      1 fő

                        alpolgármester, képviselők:                 4 fő   

                        közalkalmazott:                                  1 fő

                        egyébmunkavállaló:                           1fő

    Személyi juttatás összesen:                                               30.852.850 Ft

            ebből   vezetők (polgármester, alpolgármester):       5.834.520 Ft