1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetőségei


1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai


1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége


1.4 Az ügyfélfogadás rendje, ügyintézők elérhetősége


1.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak elérhetősége


1.6 Felügyelt költségvetési szervek


1.7 Gazdálkodó szervezetek


1.8 Közalapítványok


1.9 Költségvetési szervek


1.10 Lapok


1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv